Niemieckie Forum Kultury

Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej i Środkowej zostało założone w grudniu 2000 r. jako organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Poczdamie. Instytucja ta angażuje się w upowszechnianie wiedzy o kulturze niemieckiej w tych regionach Europy Wschodniej i Środkowej, w których dawniej mieszkali, a niekiedy także i dziś mieszkają Niemcy.  Prowadzone we współpracy ze wschodnioeuropejskimi partnerami działania Forum Kultury zorientowane są na przyszłość, a ich celem jest odkrywanie i promowanie w opinii publicznej świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego jako tego elementu, który łączy Niemców z ich sąsiadami.

W ramach swojej oferty programowej Forum Kultury organizuje warsztaty i podróże dla osób opiniotwórczych, uczniów i studentów. W jego cyklu wydawniczym Potsdamer Bibliothek östliches Europa (Poczdamska Biblioteka Europy Środkowej i Wschodniej) ukazują się książki popularnonaukowe. Strona internetowa Forum Kultury stanowi otwartą platformę informacyjną, na której publikowane są zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, wiadomości, artykuły i materiały dokumentacyjne. Rolę Forum jako platformy dla wszystkich dotowanych przez rząd federalny instytucji zajmujących się kulturą i historią Niemców w Europie wschodniej podkreśla także rocznik Blickwechsel. W przystępnej formie prezentowane są tam poszczególne regiony, a także biografie, publikacje i aktualne projekty, przy czym do głosu dochodzą tam również pisarze, dziennikarze i studenci.

Swoją rolę Forum Kultury upatruje w pośredniczeniu między wschodem a zachodem, między nauką a opinią publiczną, między instytucjami a inicjatywami podejmowanymi przez pojedyncze osoby. Podejmując różnorodne działania pragnie aktywnie uczestniczyć w procesie międzynarodowego porozumienia i pojednania w Europie.

Niemieckie Forum Europy Środkowej i Wschodniej jest dotowane przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) na podstawie decyzji niemieckiego Bundestagu.

Kontakt

dr Magdalena Gębala
Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
D-14467 Poczdam
tel. + 49 (0) 331 20098-18
fax + 49 (0) 331 20098-50
e-mail: gebala@kulturforum.info
www.kulturforum.info
www.facebook.com/dkfoe
www.yumpu.com/de/deutscheskulturforum