Stypendium

Stypendium Pisarza Miejskiego przyznawane przez Niemieckie Forum Europy Środkowej i Wschodniej to projekt, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym Niemców i ich sąsiadów w tych regionach Europy Środkowej i Wschodniej, w których Niemcy niegdyś mieszkali i dziś jeszcze mieszkają. Jest to także forma wyjątkowego zaangażowania na rzecz porozumienia i dialogu międzykulturowego. Stypendium to, któremu nadano mobilny charakter, wiąże się zawsze z pobytem w wyjątkowych miejscach Europy Wschodniej. Informacje o przyznanych dotychczas stypendiach pisarza miejskiego znajdują się poniżej.

W roku 2019 stypendium powędruje do Olsztyna, miasta, w którym działalność swoją prowadził znany astronom Mikołaj Kopernik (1473-1543) i gdzie urodził się światowej sławy architekt Erich Mendelsohn (1887-1953). Dziś Olsztyn jest stolicą Województwa Warmińsko-Mazurskiego i bramą prowadzącą do krainy tysiąca jezior.

Stypendium dotowane jest ze środków niemieckiej Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, a realizowane jest przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej we współpracy z miastem Olsztyn oraz Fundacją Borussia Olsztyn.

Dotychczasowe stypendia Pisarzy Miejskich

Barbara Thériault | pisarz miejski 2018 Lwów (Ukraina)

Paula Schneider | pisarz miejski 2017 Brașov (Rumunia)

Marko Martin | pisarz miejski 2016 Wrocław (Polska)

Wolftraud de Concini | pisarz miejski 2015 Pilzno (Czechy)

Jochen Könnecke | pisarz miejski 2014 Ryga (Łotwa)

Kristina Forbat | pisarz miejski 2013 Koszyce (Słowacja)

Fredy Gareis | pisarz miejski 2012 Maribor (Slowenia)

Sarah Jana Portner | pisarz miejski 2011 Talin (Estonia)

Maike Wetzel | pisarz miejski 2010 Pécs (Węgry)

Sabrina Janesch | pisarz miejski 2009 Gdańsk (Polska)